Bestilling/booking

COVID-19 Informasjon
Styret i Hanøy Samfunnshus har i samråd med helsemyndighetene bestemt å midlertidig stenge for utleie til større arrangementer som bryllup o.l på samfunnshuset. Grunnen er at disse vil ha problemer med å overholde anbefalte retningslinjer for smittevern. Utleie til konfirmasjoner og andre familietilstelninger med mindre enn 50 gjester vil foreløpig avholdes som planlagt. Leietakere er selv ansvarlig for at FHIs retningslinjer blir fulgt, disse finner du her: Link

Ved arrangementer er leietaker (arrangør) ansvarlig for:

  • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
  • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
  • å følge relevante standarder om smittevern
  • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet.

For å bestille velger du de dagene du ønsker og fyller ut alle feltene. Er lurt å fylle ut beskrivelsesfeltet så godt som du kan.

Dager som er markert med rødt er booket, dager som markert med gult er reservert.

Vi har akkurat innført bookingsystemet så det er et forbehold om at datoer kan være opptatt selv om det ikke vises her.

Du må være minimum 25 år for å kunne leie samfunnshuset. Det er ikke mulig og feire dager under 25 år på Hanøy Samfunnshus. Dette gjelder selv om foreldre/foresatte står for bestilling.

Link til å søke om skjenkeløyve for arrangement med alkoholservering:

https://askoy.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/samkjoring-av-offentlige-arrangementer

Må meldes inn senest 3 uker før arrangement.

Laster kalender...
- Tilgjengelig
18
- Reservert
18
- Avventer behandling
18
- Delvis reservert

Leie av*:

Fornavn*:

Etternavn*:

Epost*:

Telefon*:

Formål med leie*:

Legg igjen en kommentar