VELKOMMEN TIL HANØY SAMFUNNSHUS

Covid-19 informasjon 

Styret i Hanøy Samfunnshus har i samråd med helsemyndighetene bestemt å midlertidig stenge for utleie til større arrangementer som bryllup o.l på Samfunnshuset. Grunnen er at disse vil ha problemer med å overholde anbefalte retningslinjer for smittevern. Utleie til konfirmasjoner og andre familietilstelninger med mindre enn 50 gjester vil foreløpig avholdes som planlagt. Leietakere er selv ansvarlig for at FHIs retningslinjer blir fulgt, disse finner du her: Link

Ved arrangementer er leietaker (arrangør) ansvarlig for:

  • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
  • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
  • å følge relevante standarder om smittevern
  • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet.
BLA VIDERE PÅ SIDEN VÅR, OG FINN PRISER på UTLEIE BETINGELSER OG BOOKINGKALENDER.

Hanøy Samfunnshus leier ut flotte lokaler til bryllup, jubileum og sammenkomster.

Vi leier ikke ut til personer eller arrangement under 25 år.

Alkoholservering: det må søkes til kommunen om skjenkeløyve ved alle arrangement det skal serveres alkohol. Må søkes innen 3 uker før arrangementet skal holdes.

https://askoy.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/samkjoring-av-offentlige-arrangementer

Vi må presisere at Hanøy Samfunnshus drives på frivillig basis, altså dugnad.  Dette innebærer at det hender at servise og bestikk ikke alltid er så rent som vi ønsker. Vi i Hanøy Samfunnshus har tillit til at de som leier, leverer huset fra seg i den tilstand de ønsker og finne det.  Hvis ikke må det vurderes om vi skal ha kontroll etter hver utleie, noe som kommer til å øke prisen på utleie. Dette er noe vi ikke ønsker. Men vi kontrollerer innimellom, og er det ikke i orden etter en utleie, tar vi betalt for ekstra vask.

Konfetti og glitter er ikke tillatt i Hanøy Samfunnshus, da dette er vanskelig og fjerne. Blir dette brukt påløper automatisk ekstra vask på 1000,- kroner.

Så flott og elegant kan store- og småsalen pyntes.

IMG_8054   IMG_8065

IMG_8058

IMG_8056

IMG_8069    IMG_8068

IMG_8066