Priser

Leie av hele huset (inkludert vask): kr 5000,-

Leie av storsal m/kjøkken (inkludert vask): kr 4000,-

Leie av småsal og m/kjøkken (inkludert vask): kr 3000,-

Lagsaktiviteter i ukedagene mandag til torsdag: kr 250,-

Leie for ekstra dag til dekking er kr 500,-

Ekstra vask er kr 1000,-
(tillegg, dersom det er veldig skittent og det må vaskes flere ganger.)

Lyd- og lysanlegg kan leies på forespørsel, ta kontakt på epost eller ta kontakt med utleieansvarlig.

Avbestilling som skjer senere enn 2 uker før utleiedato belastes med 50 % av avtalt leiesum, og senere enn 48 timer før arrangement starter blir leietaker fakturert 100 %. Avbestilling må skje skriftlig på epost til utleieansvarlig.

Legg igjen en kommentar