Utleie

Storsal
Stoler i rekker: 274 personer
Stoler og bord: 196 personer

Småsal
Stoler i rekker: 92 personer
Stoler og bord: 65 personer

Storsal & Småsal
(skillevegg fjernet):
Stoler i rekker: 366 personer
Stoler og bord: 261 personer

Legg igjen en kommentar